Start‎ > ‎

Si Silesia

Już w piątek 18 września w Hotelu Tychy odbędzie się kongres Si Silesia 2015

http://forintegration.com/index.php/sisilesia2015/informacje

To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych na południe od Katowic, stolicy Górnego Śląska. W drugiej edycji weźmie udział ponad 100 podmiotów z Polski, Francji, Włoch i Belgii. Hotel Tychy będzie gościć między innymi członka Zarządu Województwa Śląskiego Kaziemierza Karolczaka i Honorową Konsul Francji Annę Krasuską Terrillon. Wydarzenie zakończy się bankietem na Stadionie Miejskim w Tychach.

 Wydarzenie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych inwestycjami, nabywaniem nowych kontaktów oraz innowacyjnością i rozwojem regionu. Celem Si Silesia 2015 jest promocja współpracy międzynarodowej, zacieśnianie stosunków pomiędzy podmiotami z różnych sektorów i państw oraz stymulowanie rozwoju miasta i regionu.

Główną częścią wydarzenia jest kongres gospodarczy, podczas którego swoje wystąpienia zaprezentują zaproszeni prelegenci. Ponadto odbędzie się panel B2B połączony z targami biznesu. Wydarzenie zakończy się bankietem, który odbędzie się na niedawno otwartym Stadionie Miejskim w Tychach.

Organizatorami Si Silesia 2015 są Centrum Integracji Międzynarodowej i Camera Italo Polacca, a partnerują im w tym: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, Tyski Sport S.A. i Hotel Tychy Prime, a także stowarzyszenia Alliance Francaise Katowice, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach oraz Societa Dante Alighieri.

 Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby, członka zarządu Województwa Śląskiego Kazimierza Karolczaka, stowarzyszenia API Torino oraz Domu Polski Południowej w Brukseli. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Comments