il giro intorno al gentil sesso italiano

29 kwietnia 2010
godz 18:00, Klub Marchołt
 
 
Pani Katarzyna Beretta
poprowadziła wykład:
ha condotto una conferenza:
 
"Il giro intorno al gentil sesso italiano con il contorno: la carbonara",
 
który najprościej ujmując przedstawiał historię roli kobiety w społeczeństwie włoskim.
 Zebranemu tego wieczoru audytorium prowadząca wykład wyjaśniła,
jak należy przygotować oryginalną "carbonarę".
 
Semplicemente e per riassumere ha presentato la storia del ruolo della donna nella società.
 Ai presenti di questa serata in auditorum della conferenza ha chiarito come  preparare la carbonara vera.

 

Dzięki uprzejmość Pani Beretty słuchacze po wykładzie mogli wziąć udział w degustacji włoskich win oraz pizzy.

Grazie alla gentilezza della sig.ra Beretta gli ascoltatori dopo la conferenza hanno potuto prendere parte alla degustazione dei vini italiani e della pizza.

 

Więcej zdjęć z uroczystości można znaleźć na naszym koncie na Facebooku 
Il servizio fotografico dell’evento è possibile trovarlo sul nostro account su Facebook


Comments