Kursy kultury i języka włoskiego


Stowarzyszenie Dante Alighieri organizuje kursy kultury włoskiej, w czasie których można zapoznać się z obyczajowością, historią, sztuką, bądź życiem codziennym na Półwyspie Apenińskim
Wykłady odbywają się będą w systemie co 2-tygodniowym. Numer telefonu pod który będzie można uzyskać informacje:

516145687 (in lingua polacca)

519197276 (in lingua italiana)

 

Wykłady są skierowane do miłośników kultury włoskiej. Znajomość języka włoskiego nie jest konieczna, ponieważ  wykłady są tłumaczone na język polski.

Prowadzone są przez wykładowców włoskich z kwalifikacjami akademickimi oraz przez polskich ekspertów kultury włoskiej.

Zakres tematyczny przedstawiono niżej, bierzemy jednak pod uwagę możliwość organizowania wykładów na tematy wskazane przez słuchaczy.

Osoby, które będą uczęszczać na kurs i nie będą miały więcej niż 3 nieobecności otrzymają certyfikat ukończenia kursu wystawiony przez Stowarzyszenie Dante Alighieri w Katowicach.
Informacje dla kursantów:

Katowicki oddział Societa' Dante Alighieri 
zaprasza na kursy języka włoskiego na różnych poziomach zaawansowania.
Kursy odbywać się będą w Katowicach w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Stawowej 
i będą prowadzone przez lektorów i native speakerów.
Istnieje też możliwość zorganizowania grupy w Sosnowcu. 

Początek kursu:14 października (czwartek) godz. 17:30
Szkoła Podstawowa nr 10 w Katowicach


Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo Stowarzyszenia Dante Alighieri rozpoznawanego na całym świecie oraz może zdawać egzaminy kompetencji językowych PLIDA organizowane przez nasze Stowarzyszenie.

Koszt kursu: 90 zł miesięcznie. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 668971414 
i pod adresem mailowym: dante.katowice@gmail.com 
pod którym należy zgłaszać uczestnictwo.

Zapraszamy! 


Zestawienie proponowanych tematów:


1 - Pochodzenie języka włoskiego -  (będzie okazją porozmawiania o średniowieczu przede wszystkim z punktu widzenia społeczno-kulturowego).

2 - Kościół we Włoszech                                 (przedstawimy stosunki panujące między kościołem a państwem, przyjrzymy się życiu najważniejszych  papieży oraz wpływowi jaki wywierał kościół na życie narodów).

3 - Śladami "Dekamerona" Boccacia

4 - Włoskie sprzeczności                                                        (od błyskotliwej inteligencji do głębokiego zacofania).

5 - Włochy na świecie i świat we Włoszech (opowiemy o tym co przejęło z  kultur innych państw społeczeństwo włoskie i co z Włoch przyjęło się na świecie).

6 - Sławne osobistości                                                            (jest ich wiele, wybierzemy kilka z różnych okresów historycznych, w aspekcie społecznym i kulturalnym).

7 - Dante i "Boska komedia": piekło

8 - Kino, reżyserzy i aktorzy włoscy            (porozmawiamy o reżyserach takich jak Fellini, Visconti, Rossellini ale również i o aktorach - Sofia Loren i Marcello Mastroianni, przedstawimy sławne filmy).

9 - Sztuka, muzyka, literatura                          (postaramy się zrozumieć dlaczego sztuka i muzyka włoska są tak znane na świecie).

10 - Kobieta - mężczyzna                                (porozmawiamy o pozycji kobiety w społeczeństwie włoskim, o jej ewolucji, przeanalizujemy niektóre stereotypowe opinie cudzoziemców na temat Włochów). 


1- Origini della lingua italiana

(sarà un'occasione per parlare del Medioevo, soprattutto dal punto di vista socio-culturale).


2 - La Chiesa in Italia

(tratteremo del diffcile rapporto tra Chiesa e Stato in Italia, ci soffermeremo sulla vita di alcuni papi importanti e dell'influenza che la Chiesa ha avuto in altre nazioni).


3 - Passeggiata nel "DECAMERONE" di Giovanni Boccaccio.


4 - Le contraddizioni italiane

(cercheremo di capire per quale motivo in Italia ci siano tanti luci folgoranti e tante oscurità profonde).


5 - L'Italia nel mondo e il mondo in Italia (parleremo di ciò che l'Italia ha esportato nel mondo e di ciò che ha importato).


6 - Personaggi famosi

(I personaggi famosi sono tanti. Ne sceglieremo alcuni a seconda dei periodi storici e dei settori culturali o sociali).


7 - Dante e la Divina Commedia: l'INFERNO.


8 - Cinema, registi e attori italiani

(Parleremo di registi come Fellini, Visconti, Rossellini ecc, ma anche di attori, come Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Proietteremo dei film famosi).


9 - Arte, musica e letteratura (Cercheremo di capire perché l'arte e la musica italiane sono tanto famose nel mondo).


10 - Uomo/donna

(Parleremo della posizione della donna nella società italiana, della sua evoluzione. Per quanto riguarda l'uomo analizzeremo alcuni stereotipi che gli stranieri hanno di noi)