Kim jesteśmy? / Chi siamo?

Podstawowe informacje / Informazioni

Stowarzyszenie Società Dante Alighieri jest najbardziej prestiżową włoską instytucją kulturalną na świecie propagującą język i kulturę włoską. Zostało założone w 1889 roku przez grupę intelektualistów, którym przewodził Giosue Carducci. Obecnie działa w 100 krajach, gdzie posiada 423 komitety i 300 bibliotek. Siedziba główna stowarzyszenia mieści się w Rzymie. Gości intelektualistów, naukowców, artystów i przedstawicieli świata polityki pochodzących z różnych krajów. Organizacje lokalne nie ograniczają się tylko do prowadzenia kursów języka i kultury, niektóre z nich stanowią prawdziwe ośrodki badań historycznych, literackich i filozoficznych.

Certyfikaty i inne świadectwa kompetencji wystawiane przez SDA są cenione i uznawane wszędzie a cudzoziemcom dają uprzywilejowaną pozycję podczas poszukiwania pracy czy podejmowania studiów na uniwersytetach włoskich. Jest nie do pomyślenia, aby jakikolwiek naukowiec zajmujący się obecnie szeroką pojętą kulturą włoską nie miał do czynienia bezpośrednio lub pośrednio z naszym stowarzyszeniem. Źródła historyczne podają, że stowarzyszenie Società Dante Alighieri było obecne w Krakowie już od lat dwudziestych ubiegłego wieku, a w Katowicach istniało od 1920 do 1939 roku. W latach 2004-2005 grupa miłośników języka i kultury włoskiej zorganizowała się w celu wskrzeszenia komitetu w Katowicach, który oficjalnie rozpoczął działalność 11 lutego 2005 roku. W ostatnich latach wszyscy, którym bliska jest kultura włoska, z zaangażowaniem brali udział w pracach stowarzyszenia, którego celem nie jest wyłącznie działalność kulturalna, ale również integracja różnych społeczności połączonych ideą pokojowej współpracy ponad politycznymi podziałami i religijnymi ideologiami.

                             La Societá Dante Alighieri é  iscritta presso il Tribunale di Katowice dal 27.10.2005 al nr.244013, fa parte del gruppo dei tanti comitati SDA sparsi nel mondo e fa capo alla omonima casa madre di Roma

Jest jednym z spośród wielu komitetów, które istnieją w wielu miejscach świata i pozostaje w łączności z główną siedzibą międzynarodowego Stowarzyszenia Società Dante Alighieri.  


 

Numer konta / Numero del conto corrente bancario

50 1050 1360 1000 0090 7280 6392

Adres / Indirizzo

Indirizzo della nostra sede -Nasza siedziba to:

ul. Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice
 
Godziny otwarcia / orari di apertura                su  appuntamento.
 
                                        Lunedi, il Presidente riceve su appuntamento gli italiani con difficolta' socio-integrative.
                                        Każdy poniedziałek Prezes po wcześniejszym umówionym spotkania przyjmuje obywateli  włoskich w sprawach intergracyjno-społecznych.      
 
                            Tel. nr.  +48 609 860 681 (sms)                               

                                        Indirizzi per la corrispondenza elettronica :

Korespondencję można wysyłać również poprzez pocztę elektroniczną na adres:

dante.katowice@gmail.com


Zarząd Stowarzyszenia / Consiglio direttivo :

Antonio Pischetola - Prezes/Presidente

Ewa Przywara    - Wiceprezes/Vicepresidente 

Mateusz Czarnecki  - Skarbnik/Tesoriere

Marek Ciach -  Członek Zarządu/Membro CDA