Nasza historia

Società Dante Alighieri jest najbardziej cenioną włoską instytucją kulturalną na świecie propagującą język i kulturę Włoch. Została ona założona w 1889 roku przez grupę intelektualistów, którym przewodził Giosue Carducci, a obecnie działa w około 60 krajach, gdzie posiada 423 komitety i 300 bibliotek. Siedziba główna Stowarzyszenia mieści się w Rzymie, gości intelektualistów, naukowców, artystów i przedstawicieli świata polityki pochodzących z całego globu. 

Wiele komitetów nie ogranicza swej działalności do organizowania kursów języka i kultury, lecz stanowi prawdziwe ośrodki badań historycznych, literackich i filologicznych. Certyfikaty i inne zaświadczenia kompetencji wydawane przez SDA są powszechnie uznawane i cenione, a obcokrajowców stawiają w uprzywilejowanej pozycji na rynku pracy i w drodze na włoskie uczelnie. Trudno sobie wyobrazić, by w dzisiejszych czasach badacz jakiegokolwiek aspektu włoskiego świata nie zetknął się, bezpośrednio lub pośrednio, z naszą Instytucją. 

Źródła historyczne podają, że Stowarzyszenie Dante Alighieri jest obecne w Krakowie od lat 20. ubiegłego stulecia, a w Katowicach zaznaczyło swą obecność między 1920 a 1939 rokiem. latach 2004 – 2005 grupa pasjonatów języka włoskiego postanowiła wskrzesić katowicki Komitet, który został oficjalnie założony dnia 11 lutego 2005 roku. Na przestrzeni ubiegłych lat ci wszyscy, którzy w różny sposób odczuwali bliskość lub obecność Włoch w swoim życiu, dobrowolnie angażowali się w rozwój działalności Komitetu, która nie skupia się wyłącznie na sferze kulturalnej, lecz dotyka także kwestii integracji różnych narodów zjednoczonych wolą pokojowej, dalekiej od celów politycznych i religijnych, współpracy.
Comments